Unesite pojam

AKTUELNO

Mesto okupljanja i učenja

TeachEng Studio škola engleskog jezika

CILJ TeachEng Studio škole stranih jezika

Kreiranjem atmosfere opuštenosti i zabave, naša škola engleskog jezika polaznicima omogućavamo brzo usvajanje komunikacijskih veština na stranom jeziku. Nakon prevazilaženja često postojeće psihološke barijere prilikom prvog susreta sa stranim jezikom đaci stiču poverenje u profesora, a nadasve u sebe i svoje jezičke sposobnosti!

MISIJA TeachEng Studio škole stranih jezika

je da učini da zavolite strani jezik kako biste se njime služili kao sredstvom za napredovanje u životu i ličnoj karijeri. Kada jednom zavolite jezik, učenje istog postaje omiljena igra bez obzira na godine!

METODE TeachEng Studio škole stranih jezika

baziraju se na različitim kreativnim i inovativnim metodama, a sve u skladu sa grupom sa kojom se radi. Škola engleskog jezika ima individualan pristup radu i omogućava polaznicima da usvajaju znanje svojim tempom, uz podršku i motivaciju.

NAŠI KURSEVI

PONUDA NAŠIH USLUGA

0

Stariji osnovci

3,900.00 рсд
Ponedeljak - Subota

Savremeni udžbenici i metode nastave omogućavaju uspešno savalađivanje svih jezičkih veština: čitanja, pisanja, slušanja i komunikacije na ciljnom jeziku. Pažljivo isplanirane aktivnosti koje prate individualni jezički razvoj vode do veće tečnosti u govoru i pisanju.

teachEng studio skola engleskog jezika u vasem kraju
0

Mlađi osnovci

3,900.00 рсд
Ponedeljak - Subota

Časovi sadrže aktivnosti pomoću kojih se jezik uči na kreativan način uz aktivnu upotrebu funkcionalnog jezika, a sve kroz komunikacijske vežbe, priče i zanimljive teme u kojima se istražuju vrednosti i interesovanja u skladu sa uzrastom.

0

Srednjoškolci

3,900.00 рсд
Ponedeljak - Subota

Časovi jezika su zanimljivi, interaktivni i tematski prilagođeni uzrastu polaznika. Sve četiri jezičke veštine se usavršavaju kroz visokokvalitetan program i najsavremenije metode učenja stranih jezika. Debatama na času se podstiče lakoća govora i izražavanja što dovodi do povećanja samopouzdanja u komunikaciji na stranom jeziku.