Unesite pojam

post

Domaći zadaci-engleski jezik

ucenje englesko jezika

Domaći zadaci kada učimo engleski jezik

Domaći zadaci kada učimo engleski jezik-saveti za nastavnike😊

Većina učenika engleskog jezika se osjeća slično kada su u pitanju domaći zadaci. Ipak, motivacija i zadovoljstvo se može povećati ako su domaći zadaci i aktivnosti koje ih prate kreativni i raznoliki.

Većina učenika engleskog jezika želi da radi domaće zadatke jer razumeju važnost vežbanja stranog jezika izvan učionice. Medjutim, veoma je važno omogućiti učenicima da eksperimentišu i da se zabave dok to rade. Domaći nije vreme kada učenici treba da navežbavaju vremena i pamte definicije. To je vreme kada učenici treba da se izraze koristeći engleski jezik. Domaći treba da bude usmeren ka postizanju specifičnih ciljeva i da pokaže učenicima da postižu napredak.

Vodič kreativnih nastavnika za maštovite domaće zadatke

Stvari koje morate imati na umu kada kreirate domaće zadatke

Mogućnost samostalnog učenja je važan deo učenja bilo kojeg stranog jezika. Nastavnici treba da motivišu i inspirišu učenike da uče izvan učionice i da prepoznaju trenutke kada mogu da nauče nešto vezano za engleski jezik. Domaći zadaci trebaju da budu dopuna a ne test.

Evo nekih stvari koje nastavnici trebaju da uzmu u obzir prilikom zadavanja domaćih zadataka:

• Teme koje se trenutno obradjuju- relevantan vokabular, gramatika i strukture.

• Prosečan nivo znanja u razredu.

• Šta učenici dobijaju radeći domaći?

Važne stvari koje moramo da zapamtimo prilikom davanja domaćih zadatak

Mnogi učenici nerado rade domaći iako znaju da je veoma važan za uspeh u učenju stranog jezika. Retko nastavnik može da promeni ovaj stav ali može da učini da izrada domaćeg zadatka bude zanimljiva i inspirativna.

1. Domaći zadatak mora biti relevantan

Pretrpavanje studenata sa besmislenim zadacima će ih odbiti od učenja engleskog jezika. Domaći treba da ima jasan cilj i da se odnosi na one teme i gramatičke strukture koje se trenutno savladavaju u učionici.

2. Zapišite ciljeve učenja pre nego što smislite domaći zadatak

engleski jezikPre nego što počnete razmišljati o kreiranju domaćeg zadatka, napišite šta se nadate da će učenici naučiti iz toga. Ovo će vam olakšati planiranje domaćih zadataka generalno jer ćete imati spread sebe ciljeve i ostvareno tokom školske godine. Čak možete i učenicima istaći šta se nadate da će naučiti u specifičnim zadacima.

3. Ne budite kruti

Domaći zadaci su prilika za učenike da istupe iz ograničenja učionice. Dajte im priliku da istražuju jezik i razvijaju kreativnost tako da mogu integrisati svoje znanje o svetu u učenju jezika.

4. Budite postojani u pregledanju domaćih zadataka

Jedan od najboljih načina da sprečite učeničku kreativnost u rešavanju domaćih zadataka jeste da tražite jednoobraznost. Razvijte sistem ocenjivanja i stavite učenicima do znanja šta se očekuje od njih i držite se toga:)) Nagradjivanje za učestvovanje i trud, a ne samo tačnost je dobar način motivacije.

5. Imajte na umu mogućnosti studenata

Pre nego što počnete zadavati zadatke koji se rade preko računara, CD plejera, pametnih telefona, uverite se da svi učenici imaju iste mogućnosti. U suprotnom, izaberite zadatke za koje nisu potrebni uredjaji.

Ideje za početak :))

Za savršene domaće zadatke potreVećina učenika engleskog jezika se osjeća slično kada su u pitanju domaći zadaci. Ipak, motivacija i zadovoljstvo se može povećati ako su domaći zadaci i aktivnosti koje ih prate kreativni i raznoliki.ban je trud, ali ništa nije nemoguće. Evo nekih ideja koje mogu poslužiti:

engleski jezik1. Napravote timove za debatu

Debata je savrešena aktivnost za učenike engleskog jezika. Omogućava učenicima da razviju veštine ubedjivanja na stranom jeziku. Ali svaka debata zahteva pripremu.

Jednostavno rasporedite studente u grupe i zadajte temu za debatu. Učenici kod kuće treba da istražuju argumente za njihov tim u debati. Učenicima treba dati dovoljno vremena za pripremu

2. Dajte učenicima zadatke da napišu blog

Zadatak pitanja bloga omogućava učenicima razvoj veštine pisanja i upotrebe engleske tastature. Velika prednost pitanja bloga je raznovrsnost tema. Možete zadati upotrebu posebnih gramatičkih struktura i jezičkih funkcija tokom pisanja bloga. Postoje i blogerske platforme za učenike koje sve to olakšavaju.

3. Uvrstite trenutne dogadjaje u plan i program

Mogućnost upotrebe vesti i dogadjaja iz sveta u nastavnom planu i programu je velika prednost kreativnih nastavnika. Studenti mogu dobiti zadatak da prate specifične dogadjaje i na osnovu njih da napišu izveštaj za razred. Za početnike postoje platforme koje koriste pojednostavljen engleski jezik.

4. Zadajte domaći zadatak koji pomaže u stvaranju funkcionalnih životnih veština

Naročito ako učite odrasle engleski jezik, fokusirajte domaće zadatke tako da studenti zaista profitiraju od njih u stvarnom životu. Neka pišu propratna pisma ili CV, ili zadatak da se pripreme za intervju za odredjeni posao. Takodje, jedna od popularnih tema je pisanje žalbi. Studenti mogu da izaberu kompaniju sa kojom nisu bili zadovoljni i da napišu pismo žalbe.

5. Koristite tehnologiju kadgod možete

Ako vaši studenti imaju pristup pametnim telefonima možete napraviti grupu za ćaskanje. Možete ćaskati o svakodnevnim temama, razmenjivati iskustva u vezi domaćih zadataka ili utiske sa časova, the razmenjivati video zapise i fotografije.

Zapamtite, domaći zadaci moraju imati svrhu. Nemojte zadavati zadatke koje nemate nameru ocenjivati ili pregledati na neki način. Efikasan domaći zadatak ima dve svrhe: da omogući učenicima da uče jezik bez prisustva nastavnika i da dà učenicima konstruktivan komentar od kojeg mogu imati benefit.

Kada kreirate domaçe zadatke koji pomažu vašim učenicima da prevazidju prepreke i da nauče da koriste jezik u svakodnevnom

životu, vi pomažete učenicima da brže steknu tečnost i tačnost govora na stranom jeziku što je i krajnji cilj učenja jezika.