Unesite pojam

O Školi

Zašto odabrati nas?

TeachEng Studio - ŠKOLA STRANIH JEZIKA

Naša škola stranih jezika je mesto okupljanja i učenja koje kroz igru, zabavu i smeh nudi svojim polaznicima vrhunsko obrazovanje.

Ovo je škola jezika gde polaznici uz učenje stranog jezika otkrivaju druge kulture i narode, gde se kroz obrazovanje stiče samospoznaja i bogaćenje u svakom smislu reči.

Deca koja uče jezik u TeachEng Studio školi, stiču radne navike, uče se lepom ponašanju, istrajnosti, upornosti i vrednovanju kvaliteta. A sve to kroz učenje engleskog jezika u atmosferi koja inspiriše i motiviše putem kreativnih i inovativnih metoda!

Ono što je karakteristično za TeachEng Studio je da se naučeno koristi u konverzaciji koja počinje još od prvog časa!

TeachEng Studio škola stranih jezika ima za cilj da kreiranjem atmosfere opuštenosti i zabave polaznicima omogući brzo usvajanje komunikacijskih veština na stranom jeziku. Nakon prevazilaženja često postojeće psihološke barijere prilikom prvog susreta sa stranim jezikom đaci stiču poverenje u profesora, a nadasve u sebe i svoje jezičke sposobnosti!

TeachEng Studio škola stranih jezika će učiniti sve da zavolite strani jezik kako biste se njime služili kao sredstvom za napredovanje u životu i ličnoj karijeri. Kada jednom zavolite jezik, učenje istog postaje omiljena igra bez obzira na godine!

Učenje engleskog jezika u TeachEng Studio školi stranih jezika bazira se na različitim kreativnim i inovativnim metodama, a sve u skladu sa grupom sa kojom se radi. Pristup radu je individualan i omogućava polaznicima da usvajaju znanje svojim tempom, uz veliku podršku i motivaciju.

Nastava se odvija na ciljnom jeziku i kroz interaktivne metode podstiče efikasno usvajanje govornih veština. Dinamika nastave se često menja da bi se održala pažnja polaznika što se pokazalo kao izuzetan metod u usvajanju stranog jezika. Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 8 (ovaj broj se ne odnosi na radionice i časove konverzacije za odrasle).

Deca kroz igru i zabavu usvajaju ne samo osnove stranog jezika već uče da se snađu u prostoru i vremenu, dobijaju kvalitetnu socijalizaciju, uče da rade u grupi, stvaraju i održavaju red, istražuju svet oko sebe, govore i slušaju druge, da misle i jasno iznesu svoj stav i budu aktivni učesnici u radu.

TeachEng Studio koristi Cambridge University Press udžbenike.